Balance mellem arbejde og fritid

Mødeledelse er for dig som vil bruge din tid mest optimalt

Mødeledelse er afgørende for at maksimere udbyttet af møder og sikre, at din tid bruges optimalt. Har du nogensinde oplevet, at møderne tager for meget tid, og resultatet ikke er godt nok? Måske træffes beslutninger på møderne, men de følges ikke til dørs, og det resulterer i flere efterfølgende møder. Eller bliver du indkaldt uden en klar dagsorden, og undervejs tænker du, “Hvorfor er jeg her, når jeg har så meget andet at tage mig af?”

Hvad er god mødeledelse?

Mødeledelse er løsningen for dig, der ønsker at optimere både interne og eksterne møder med fokus på effektivitet, eksekvering og energi. Målet er at afholde møder af høj kvalitet, hvor de rigtige beslutninger træffes, og værdi tilføres virksomheden. Med mødeledelse involveres mødelederen og mødedeltagerne aktivt, beslutninger træffes, og alle er klar over deres roller og deadlines. Resultatet er fremdrift i møderne til fordel for virksomheden og bundlinjen, samtidig med at alle deltagerne forstår mødets klare formål og oplever en energifyldt atmosfære. Hvem vil ikke gerne deltage i sådanne møder?

Dit udbytte med god mødeledelse og facilitering:

Når du aktivt anvender mødeledelse, kan du forvente følgende fordele:

  1. Involverende møder: Mødeledelse sikrer, at alle mødedeltagere er aktive og engagerede i mødet. Dette skaber en dynamisk og produktiv atmosfære.
  2. Tydeligt formål for alle deltagere: Med mødeledelse er det klart for alle, hvorfor mødet afholdes, og hvad der forventes af dem. Dette forhindrer forvirring og spild af tid.
  3. Skarp agenda: En gennemarbejdet dagsorden er nøglen til et effektivt møde. Mødeledelse hjælper dig med at opstille en præcis og relevant agenda.
  4. Tydelige konklusioner og klare handleplaner: Mødeledelse sikrer, at der træffes konkrete beslutninger, og at der udarbejdes klare handleplaner med angivelse af ansvarlige, opgaver og tidsfrister.
  5. Effektiv mødeopfølgning: Efter mødet er det afgørende at følge op. Dette hjælper med at forberede kommende møder og sikrer kontinuerlig forbedring.

Udnyt disse tips til at have en god mødestyring og opnå bedre resultater.

Kurset:

Kurset i mødeledelse strækker sig over fire timer, hvor vi sammen tager et dybt kig på de møder, du i øjeblikket afholder, og mængden af møder, der finder sted. Jeg vil vise dig, hvordan både mødeledere og mødedeltagere kan reducere antallet af møder og samtidig øge kvaliteten. Vi arbejder på at træffe de rigtige beslutninger og sikre, at de udføres til tiden og med den ønskede kvalitet.

Du kan læse mere om vores kursus i mødeledelse her.

Ofte stillede spørgsmål om mødeledelse

En god mødeleder er effektiv til at opretholde struktur, holde tiden, og skabe en positiv atmosfære. De lytter til deltagernes synspunkter, styrer diskussionen og inkluderer alle deltagerne.

Det er vigtigt at fastlægge klare, målbare, realistiske, tidsbestemte og relevante mål, kommunikere dem på forhånd, og sikre, at de passer ind i organisationens mål. Målene skaber fokus og struktur for mødet.

God mødekultur indebærer tidsstyring, forberedelse, deltageraktivitet og lytning, respekt for andres meninger, brug af mødeagenda, klar beslutningsproces og opfølgning efter mødet. Det skaber effektive og positive møder.

Book personligt kursus

Udfyld formularen herunder og se dato for næste kursus i personligt overblik og overskud. Kursus 5 timer incl. forplejning og frokost.